اصغر اکبری فرود

درباره من

دکتر اصغر اکبری فرود
image

استاد گروه آموزشی قدرت @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 1372، رشته برق-قدرت فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشددانشکده برق، دانشگاه تربیت مدرس، 1376، رشته برق-قدرت فارغ التحصیل مقطع دکتری دانشکده برق، دانشگاه تربیت مدرس، 1385، رشته برق-قدرت 100 مقاله در ژورنالها و کنفرانسهای معتبر به چاپ رسانیده و همچنین 11دانشجوی دکتری و 54 دانشجوبی ارشد را فارغ التحصیل کرده است. زمینه های علمی مورد علاقه: کیفیت توان، گذراها در سیستم های قدرت، سیستم های توزیع الکتریکی،شبکه های هوشمند و تولید پراکنده.  ...

محقق گوگل

(1403/4/26)

استنادات

1857

h-index

24

i10-index

49

مؤلفین همکار

45

اسکوپوس

(1403/4/27)

استنادات

1414

مقالات

120

h-index

22

مؤلفین همکار

80

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1380

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

1376-1373

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

1372-1368

کارشناسی

دانشگاه تهران

تجارب

از 1400 و ادامه دارد.

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه سمنان

از 1397 تا 1400

معاون دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1387-1393

معاون دانشکده مهندسی

دانشگاه سمنان

از 1385 و ادامه دارد

عضو کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

شرکت توزیع استان سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

بازار برق و تجدید ساختار

کیفیت توان

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی و شبکه های هوشمند

دینامیک، بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/28
الگوریتم ابتکاری اولویت‌بندی طرحهای توسعه شبکه‌های انتقال و فوق‌توزیع
(2010)
^اصغر اکبری فرود, حسین سیفی, محمدرضا گلساز شیرازی, خدارحم آسیایی
Stochastic-based resource expansion planning for a grid-connected microgrid using interval linear programming
Energy(2016)
9218023001, ^اصغر اکبری فرود*
Economic analysis and optimal capacity sizing of turbo-expander based microgrid
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2016)
9311916005, ^اصغر اکبری فرود*
A Hybrid Fuzzy-DIAICA Approach for Cost-effective Placement and Sizing of APFs
IETE TECHNICAL REVIEW(2016)
9211916007*, ^اصغر اکبری فرود
A New Solution Approach for SFE-based Bidding Strategy in Electricity Markets
Scientia Iranica(2017)
9111114003, ^اصغر اکبری فرود*
Detection and Evaluation of Effective Factors on Flicker Phenomenon in Diesel-Engine Driven Generators
Applied thermal engineering(2016)
9111105002, ^اصغر اکبری فرود*, Ali Akbar Abdoos
Reserve market scheduling considering both capacity and energy bids of reserve
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2016)
9111118002*, ^اصغر اکبری فرود
Development of Reinforcement Learning Algorithm to Study the Capacity Withholding in Electricity Energy Markets
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2016)
9112118001, ^اصغر اکبری فرود*
‌ تشخیص اغتشاشات آیرودینامیکی باد و شکسته شدن چرخدنده گیربکس توربین بادی با استفاده از تابع تبدیل موجک
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران(2016)
9012118007, ^اصغر اکبری فرود*
Intelligent Localization of Multiple Nonlinear Loads Considering Impact of Harmonic State Estimation Accuracy
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2017)
9211916007, ^اصغر اکبری فرود*, خلیل گرگانی فیروزجاه
Design of Joint Reactive Power and Reactive Power Reserve Market
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2017)
9111114008, ^اصغر اکبری فرود*
Design of Reactive Power Reserve Market by Incorporating Excitation System Response Improvement Methods
Electric Power Components and Systems(2017)
9111114008, ^اصغر اکبری فرود*
Comprehensive Identification of Multiple Harmonic Sources Using Fuzzy Logic and Adjusted Probabilistic Neural Network
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS(2017)
9211916007, ^اصغر اکبری فرود*, خلیل گرگانی فیروزجاه
Current Directional Protection of Series Compensated Line Using Intelligent Classifier
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2017)
8911118015, ^اصغر اکبری فرود*
Market power assessment in electricity markets: supply function equilibrium-based model
European Transactions on Electrical Power(2012)
^اصغر اکبری فرود
Behavioural market power indices in a transmission-constrained electricity market
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2017)
9211104002, ^اصغر اکبری فرود*
Accurate modeling of uncertainties based on their dynamics analysis in microgrid planning
SOLAR ENERGY(2017)
9111115004, ^اصغر اکبری فرود*, ^عباس دیدبان
Impact of Fault Resistance and Fault Distance on Fault Current Reduction Ratio of Hybrid SFCL
International Transactions onElectrical Energy Systems(2017)
9411114003, ^اصغر اکبری فرود*
Modification of DC Optimal Power Flow, Based on Nodal Approximation of Transmission Losses
(2012)
^اصغر اکبری فرود
Analyzing Capacity Withholding in Oligopoly Electricity Markets Considering Forward Contracts and Demand Elasticity
(2011)
^اصغر اکبری فرود, ^رضا کی پور
Strategic Bidding in a Pool-based Electricity Market under Load Forecast Uncertainty
(2011)
^اصغر اکبری فرود
Wind Speed Scenario Generation based on Dependency Structure Analysis
JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS(2018)
9111115004, ^اصغر اکبری فرود*, ^عباس دیدبان
Multiperiod Planning of Distribution Networks underCompetitive Electricity Market with Penetration of Several Microgrids Part-I: Modeling and Solution Methodology
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS(2018)
9218023001, ^اصغر اکبری فرود*
Stochastic analysis of solar and wind hybrid rooftop generation systems and their impact on voltage behavior in low voltage distribution systems
SOLAR ENERGY(2018)
9218022001, ^رضا کی پور*, ^اصغر اکبری فرود
Multiperiod Planning of Distribution Networks under Competitive Electricity Market with Penetration of several Microgrids Part II: Case Study and Numerical Analysis
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS(2019)
9218023001, ^اصغر اکبری فرود*
Optimal sizing methodology for photovoltaic and wind hybrid rooftop generation systems in residential low voltage distribution networks
SOLAR ENERGY(2018)
9218022001, ^اصغر اکبری فرود*, ^رضا کی پور
Investigation of the Performance of Distance Relay in the Presence of Saturated Iron Core SFCL and Diode Bridge Type SFCL
International Transactions onElectrical Energy Systems(2018)
9411114003, ^اصغر اکبری فرود*
Robust Bidding Strategies and Scheduling of a Price-maker Microgrid Aggregator Participating in a Pool-based Electricity Market
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9211104002, ^اصغر اکبری فرود*, هومن فیروزی
Optimizing the multi-objective bidding strategy using min-max technique and modified water wave optimization method
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS(2019)
9111114003, ^اصغر اکبری فرود*
Performance Evaluation of Distance Relay in the Presence of Hybrid SFCL
IET SCIENCE MEASUREMENT & TECHNOLOGY(2018)
9411114003, ^اصغر اکبری فرود*
Enhanced Structure and Optimal Capacity Sizing Method for Turbo-expander Based Microgrid with with Simultaneous Recovery of Cooling and Electrical Energy
Energy(2019)
9311916005, ^اصغر اکبری فرود*
Portfolio Optimization in Electricity Market Using a Novel Risk Based Decision Making Approach
Scientia Iranica(2018)
8811118003, ^اصغر اکبری فرود*, نجمه بازمحمدی
Control strategy for improving voltage quality in residential power distribution network consisting of roof-top photovoltaic-wind hybrid systems, battery storage and electric vehicles
SOLAR ENERGY(2019)
9218022001, ^رضا کی پور*, ^اصغر اکبری فرود
Identification of multiple harmonic sources in power system containing inverter-based distribution generations using empirical mode decomposition
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9211916007, ^اصغر اکبری فرود*, میلاد فولادی
Providing transient stability by excitation system response improvement methods through long-term contracts
Scientia Iranica(2019)
9111114008, ^اصغر اکبری فرود*
Studying a Novel Method for Mitigation of the Adverse Impacts of SFCL on Transmission Line Distance Protection
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9411114003, ^اصغر اکبری فرود*
On the Advance of SFCL: A Comprehensive Review
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9411114003, ^اصغر اکبری فرود*, جمال دهقانی اشکذری, ^محسن نیاستی
Resource Adequacy in Interdependent Electricity Markets Undergoing Heterogeneous Expansion in Renewable Energy
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9318023001, ^اصغر اکبری فرود*, میثم امیر احمدی
A New Approach for Static Voltage Stability Assessment in Distribution Networks
International Transactions onElectrical Energy Systems(2020)
9411103026, ^اصغر اکبری فرود*
A medium/long-term auction-based coalition-forming model for a virtual power plant based on stochastic programming
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2020)
9511103014, ^اصغر اکبری فرود*
Pumped-storage units to address spinning reserve concerns in the grids with high wind penetration
JOURNAL OF ENERGY STORAGE(2020)
ایمان رحمتی, ^اصغر اکبری فرود*
Power quality disturbances recognition using adaptive chirp mode pursuit and grasshopper optimized support vector machines
MEASUREMENT(2021)
9511103019, ^اصغر اکبری فرود*
Market power assessment through modelling of effective anti-competitive behaviour of participants
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2020)
9511103036, ^اصغر اکبری فرود*
A novel flicker detection method for vertical axis wind turbine using two-dimensional discrete wavelet transform
International Transactions onElectrical Energy Systems(2020)
9711103047, ^اصغر اکبری فرود*
Harmonic reduction of three-phase power inverter injection current using virtual admittance
International Transactions onElectrical Energy Systems(2021)
9411103006, ^اصغر اکبری فرود*
A new market-clearing mechanism, based on comprehensive welfare allocation, considering participants’ optimality, efficiency and extent of transmission use
(2012)
^اصغر اکبری فرود
A Novel Scheme for Dynamic Network Expansion Planning in Deregulated Power System
INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE(2012)
^اصغر اکبری فرود
Reconstructing long-term wind speed data based on measure correlate predict method for micro-grid planning
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing(2021)
9111115004, ^عباس دیدبان, ^اصغر اکبری فرود*
Solid-state transformers: An overview of the concept, topology, and its applications in the smart grid
International Transactions onElectrical Energy Systems(2021)
9811114002, 9811114004, ^اصغر اکبری فرود*
Island partitioning of smart distribution systems under emergency conditions considering frequency stability
International Transactions onElectrical Energy Systems(2021)
9611114002, ^اصغر اکبری فرود*
A general index for voltage stability assessment of power system
International Transactions onElectrical Energy Systems(2021)
9411103026, ^اصغر اکبری فرود*
Investigation of power-based day-ahead electricity market in terms of inducing fake ramp demand, assuring real-time compatibility, support for flexibility, and providing some solutions
International Transactions onElectrical Energy Systems(2021)
9511114003, ^اصغر اکبری فرود*
Interdependent electricity markets design: Market power and gaming
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2022)
9318023001, ^اصغر اکبری فرود*, میثم امیراحمدی
Accelerated Hybrid Consensus Alternating Direction Method of Multipliers for Distributed Economic Power Dispatch Problem with Adaptive Penalty
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING(2022)
9622114001, ^اصغر اکبری فرود*
Multiple Electricity Markets Design Undergoing Asymmetric Policies on Renewables Expansion: Capacity Adequacy and Revenue Sufficiency
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2022)
9318023001, ^اصغر اکبری فرود*, میثم امیراحمدی
Multiple Electricity Markets Competitiveness Undergoing Symmetric and Asymmetric Renewables Development Policies
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2022)
9318023001, ^اصغر اکبری فرود*, میثم امیراحمدی
New ex-ante indices of market power considering impact of renewable energy resources in oligopoly power markets
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2021)
9511103036, ^اصغر اکبری فرود*
Design and Experimental Verification of a Single-Phase Multi-level Asymmetric Inverter
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2021)
بهمن طاهری*, ^اصغر اکبری فرود
A stochastic framework for reactive power procurement market based on nodal price model,
(2012)
^اصغر اکبری فرود
A novel method for maintenance scheduling of generating units considering the demand side
(2013)
^اصغر اکبری فرود
مانیتورینگ خودکار و هوشمند اغتشاشات کیفیت توان بر اساس سیستم‌های چند عاملی
(2013)
^اصغر اکبری فرود
A New Framework for Congestion Management with Exact modeling of impacting factors
(2012)
^اصغر اکبری فرود
Optimal strategy planning for a retailer considering medium and short-term decisions
(2013)
^اصغر اکبری فرود
Protection scheme of power transformer based on time–frequency analysis and KSIR-SSVM
(2012)
^اصغر اکبری فرود
An equilibrium‐based model to investigate market performance of power‐based electricity market
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2022)
9511114003, ^اصغر اکبری فرود*
Case study: Simulation and optimization of photovoltaic-wind-battery hybrid energy system in Taleghan-Iran using homer software
Journal of renewable and sustainable energy(2012)
آ شیرودی, ر رشیدی, ج.ب قره پتیان, س.آ موسوی فر, ^اصغر اکبری فرود
Introduction of a modified thermal model for squirrel cage induction motor based on calculation of rotor bars’ current
ELECTRICAL ENGINEERING(2023)
9312916001, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^اصغر اکبری فرود
Market Power Prediction via Neuro-fuzzy System
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING(2022)
9711114004, ^اصغر اکبری فرود*
Two-stage risk assessment of the electricity retailers in the day-ahead energy and primary-secondary reserve markets with flexible demand responses and parking lots
JOURNAL OF ENERGY STORAGE(2022)
9311916003, ^اصغر اکبری فرود*
Design and performance optimization of a tri‐generation energy hub considering demand response programs
Energy Science & Engineering(2023)
9918021003, ^اصغر اکبری فرود*, فرخنده جباری
Design and management of stand-alone turbo-expander-based microgrid with considering the uncertainty of input natural gas
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2023)
9311916005, ^اصغر اکبری فرود*
دسته بندی خودروها به منظور مشارکت خرده فروش در بازارهای روزپیش انرژی و رزرو با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مختلف به صورت همزمان
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران(2022)
9311916003, ^اصغر اکبری فرود*
Multiple harmonic sources identification including inverter-based distributed generations using empirical Fourier decomposition
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2023)
9511103019, ^اصغر اکبری فرود*
Optimal bidding strategy for all market players in a wholesale power market considering demand response programs
European Transactions on Electrical Power(2010)
^اصغر اکبری فرود, 8811114002, 8711114001
A multi-objective framework for dynamic transmission expansion planning in competitive electricity market
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2010)
^اصغر اکبری فرود, ^رضا کی پور
Flicker source detection including fixed speed wind turbines using empirical mode decomposition
Scientia Iranica(2023)
9511103019, ^اصغر اکبری فرود*
Modeling and economic dispatch of a novel fresh water, methane and electricity generation system considering green hydrogenation and carbon capture
Energy Conversion and Managment(2024)
9718021003, فرخنده جباری, ^اصغر اکبری فرود*
Two Amendments for Reserve Procurement in Electricity Markets to Enhance Real-Time Compatibility and Boost Flexibility
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING(2023)
9511114003, ^اصغر اکبری فرود*
Adaptive distributed demand side management with weighted dimension reduction for energy resource management in smart grid
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2023)
9622114001, ^اصغر اکبری فرود*
Adaptive distributed scheduling of the resources in smart grids with considering demand response
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL(2023)
9622114001, ^اصغر اکبری فرود*
Optimal utility cooperation in the microgrids expansion planning
Sustainable Energy, Grids and Networks(2024)
9711114004, ^اصغر اکبری فرود*
A green cogeneration microgrid composed of water-source heat pumps, a gravity energy storage, and a bio-fueled gas turbine: Design and techno-economic optimization
SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY(2023)
9918021003, فرخنده جباری, ^اصغر اکبری فرود*
Microgrids Planning to Mitigate Utility Net-Load Ramping
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING(2023)
9711114004, ^اصغر اکبری فرود*
A Multiyear security Constrained Hybrid Generation-Transmission Expansion Planning Algorithm Including Fuel Supply Costs
IEEE Transaction on Power Systems(2009)
محمد صادق سپاسیان, حسین سیفی, ^اصغر اکبری فرود, آ.ر حاتمی
Stochastic multi-objective programming for simultaneous clearing of energy and spinning reserve markets considering reliability preferences of customers
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2013)
^اصغر اکبری فرود
Optimal Spinning Reserve Requirement Determination Considering Reliability Preferences of
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2014)
^اصغر اکبری فرود
Locational Prices in Capacity Subscription Market Considering Transmission Limitations
(2013)
^اصغر اکبری فرود
طرحی جدید برای طبقه‌بندی خودکار اغتشاشات کیفیت توان بر اساس ابزار پردازش سیگنال و یادگیری ماشین
(2014)
^اصغر اکبری فرود
Accurate Fault Classification of Transmission Line Using Wavelet Transform and Probabilistic Neural Network
(2013)
^اصغر اکبری فرود
New automated power quality recognition system for online/offline monitoring
NEUROCOMPUTING(2014)
^اصغر اکبری فرود, علی اکبر عبدوس
A New Hybrid Pattern Recognition Scheme for Automatic Discrimination of Power Quality disturbances
MEASUREMENT(2014)
^اصغر اکبری فرود
Nodal Market Power Detection under Locational Marginal Pricing
(2014)
^اصغر اکبری فرود
Power Transformer Protection Scheme Based on MRA-SSVM
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS(2014)
^اصغر اکبری فرود, علی اکبر عبدوس
Joint Energy and Reactive Power Market Considering Coupled Active and reactive Reserve Market Ensuring System Security
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2014)
^اصغر اکبری فرود
Discrimination of Power Quality Distorted Signals Based on Time-Frequency Analysis and Probabilistic Neural Network
(2014)
^اصغر اکبری فرود, علی اکبر عبدوس
طراحی کنترل کننده مقاوم برای TCSC با روش تئوری پسخور کمی غیر خطی
(2008)
^اصغر اکبری فرود
Multi – Voltage Approach to Long-Term Network Expansion Planning
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2007)
حسین سیفی, محمد صادق سپاسیان, حسین حقیقت , ^اصغر اکبری فرود, ساعد راعی
بهبود پایداری ولتاژ در شبکه های قدرت با کنترل ولتاژشین فشار قوی نیروگاه
(2006)
^اصغر اکبری فرود, حسین سیفی, علی خاکی صدیق
A New Approach for Substation Explanation Planning
IEEE Transaction on Power Systems(2009)
محمد صادق سپاسیان, حسین سیفی, ^اصغر اکبری فرود, سید هادی حسینی , اسماعیل محسنی کبیر
A comprehensive fair nodal pricing scheme, considering participants’ efficiencies and their rational shares of total cost of transmission losses
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2014)
^اصغر اکبری فرود
مدیریت تراکم اولیه و ثانویه در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار یافته
(2014)
^اصغر اکبری فرود, ^رضا کی پور
قرارداد بیمه انتقال انرژی الکتریکی؛ روشی تشویقی برای افزایش قابلیت اطمینان
(2014)
^اصغر اکبری فرود
A new approach to locational pricing and settlement of day-ahead spinning reserve market
International Transactions onElectrical Energy Systems(2016)
^اصغر اکبری فرود
Recognition and assessment of different factors which affect flicker in wind turbines
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2015)
^اصغر اکبری فرود
Design of joint active and reactive power reserve market: a multi-objective approach using NSGA II
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2015)
^اصغر اکبری فرود
Improvement of the simultaneous active and reactive power markets pricing and structure
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2015)
^اصغر اکبری فرود
Cost-effective optimal allocation and sizing of active power filters using a new fuzzy-MABICA method
IETE JOURNAL OF RESEARCH(2015)
^اصغر اکبری فرود
A New Method for Merchandizing Surplus Allocation
4OR-A QUARTERLY JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH(2015)
^اصغر اکبری فرود
Modifying Nodal Pricing Method Considering Market Participants Optimality and Reliability
4OR-A QUARTERLY JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH(2015)
^اصغر اکبری فرود
A New Framework for Capacity Market in Restructured Power Systems
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING(2015)
8711118004, ^اصغر اکبری فرود
بررسی فنی و اقتصادی سیستم های ترکیبی توربین انبساطی به همراه پیل سوختی‌ و موتور گازسوز
ششمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی(2016-01-19)
^اصغر اکبری فرود
Effect of Wind Power on Incentive of Other Generators to Exercise Market Power
3rd National and First International Conference in applied research on Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering(2016-02-17)
9211104002, ^اصغر اکبری فرود*
Comprehensive Evaluation of Transmission Company Considering Both Value Based and Market Based Objectives
25 امین کنفرانس مهندس برق ایران 2017 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)(2017-05-02)
9011118019*, ^اصغر اکبری فرود, 8711118018
New Ex-ante Indices of Market Power
بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2016-05-10)
9211104002, ^اصغر اکبری فرود*, هومن فیروزی
Optimal Participation of a Wind Power Producer in a Transmission-Constrained Electricity Market
25th Iranian Conference on Electrical Engineering (lCEE20 17)(2017-05-02)
9211104002, ^اصغر اکبری فرود*, هومن فیروزی
The Investigation of the Current Limitation Behavior of Saturated Iron-Core SFCL under Different Fault Resistance and Fault Distance
بیست و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران (ICEE 2019)(2019-04-30)
9411114003, ^اصغر اکبری فرود*
مقایسه و تحلیل فلیکر ناشی از توربین‌های بادی محور افقی و محور عمودی
بیست‌ و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران(2020-08-04)
9711103047, ^اصغر اکبری فرود*
توزیع بهینه انرژی در ریزشبکه با در نظر گرفتن پارامترهای شبکه و مدیریت سمت تقاضا
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
احمدرضا بقائی*, ^اصغر اکبری فرود, ^حمیدرضا ایزدفر
الگوریتم شناسایی سیگنال های ترکیبی رخدادهای کیفیت توان
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
40011114005*, 9011904003, ^اصغر اکبری فرود
برنامه ریزی بهینه ریزشبکه های شبکه شده با در نظر گرفتن تاثیر همزمان شاخص خودبسندگی ریزشبکه ها، برنامه های پاسخگویی بار و رزرو
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
9811114006*, ^اصغر اکبری فرود
پیش بینی پایداری گذرا با روش ترکیبی الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات و ماشین بردار پشتیبان
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق(2009-11-16)
^اصغر اکبری فرود
Subtransmission Network An Algorithm for Voltage Uprating in a
31th IAEE International Bridging Energy Supply and Demand :Logistics, Competition and Environment(2008-06-18)
^اصغر اکبری فرود, حسین سیفی, خدارحیم آسیایی
A Multi – Area Fuel Based Generation – Transmission Planning Procedure
Seventh IASTED International Conference Power and Energy Systems(2007-08-29)
محمد صادق سپاسیان, حسین سیفی, ^اصغر اکبری فرود, ساعد راعی
« UHV for Iranian Power Grid Will it be a Reality ?
IEEE Canadian conference on Electerical computer engineering and(2005-05-01)
سید هادی حسینی , حسین سیفی, حسین حقیقت , محمد صادق سپاسیان, ^اصغر اکبری فرود, ساعد راعی
تنظیم تپ ترانسفورماتورها و ضریب قدرت در شین‌های بار به منظور کاهش هزینه تراکم در سیستم‌های قدرت با استفاده ازOPF و الگوریتم GA
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^اصغر اکبری فرود
Solution of Short-term Economic-Emission Hydrothermal Generation Scheduling by an Efficient Particle Swarm Optimization Technique
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^اصغر اکبری فرود
Study of GenCos’ Capacity Withholding Considering Supply Function Equilibrium Model
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق(2011-10-31)
^اصغر اکبری فرود
بررسی تاثیرات پاسخ سمت تقاضا و قیود شبکه بر روی امکان بروز و موفقیت تبانی در بازارهای برق
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق(2011-10-31)
^اصغر اکبری فرود
Improve Honey Bee Mating Optimization Based on Optimal Congestion Management in an Electricity Market
8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering”, Norway,(2012-09-05)
^کوروش کیانی, ^اصغر اکبری فرود, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Modified Invasive Weed Optimization based on Fuzzy PSS in Multi-machine Power System
In: Proceedings of the international conference on artificial intelligence, Las Vegas, Nevada, USA(2012-06-06)
^اصغر اکبری فرود, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
برنامه ریزی بهینه تولید با مدیریت ریسک در یک بازار برق تجدید ساختار یافته با استفاده از معیار ارزش مشروط در معرض ریسک
بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق ایران(2012-11-12)
^اصغر اکبری فرود, نجمه بازمحمدی
آشکار سازی ناحیه درگیر خطا در یک خط انتقال جبرانشده سری با استفاده از اصل آنتروپی موجک
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق(2013-11-02)
مهرداد ملانژاد حیدرآبادی, ^اصغر اکبری فرود
مقایسه یک روش تحلیلی و یک روش فراکاوشی در کمینه سازی اعوجاج هارمونیکی ولتاژ شبکه های توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو قدرت
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^اصغر اکبری فرود, ^محسن نیاستی
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده و فيلترهاي هارمونيكي در شبكه به منظور بهبود پروفيل ولتاژ و كيفيت توان و كاهش تلفات
پورسليمي احسان(تاریخ دفاع: 1401/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم اتوماسيون صنعتي مبتني بر PLC جهت افزايش بهره‌وري در ماشين‌آلات صنعت چاپ (مطالعه موردي مجتمع چاپ و بسته بندي اختر شمال)
غلامعلي پور ميثم(تاریخ دفاع: 1402/02/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير همزمان بارهاي پاسخگو و خودروهاي الكتريكي در برنامه ريزي بهينه واحدهاي ريزشبكه
فرج زاده مهدي(تاریخ دفاع: 1400/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين فاصله محافظت موثر SPD با در نظر گرفتن ملاحظات و خصوصيات شبكه هاي صنعتي
عذيب علي(تاریخ دفاع: 1401/03/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك روش هوشمند براي مديريت بهينه مصرف انرژي خانه مسكوني بر مبناي مدل هاب انرژي
دائيان علي اكبر(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل توزيع شده سيستم هاي ذخيره انرژي الكتريكي باتري با هدف تنظيم ولتاژ و فركانس در ريزشبكه هوشمند با نفوذ بالاي منابع فتوولتائيك
غفوريان مسعود(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص خطاي ترانسفورماتور توسط تجزيه و تحليل گاز محلول با استفاده از منطق فازي
بيرانوند محمد(تاریخ دفاع: 1402/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي منابع در سيستم هاي چند ريز شبكه اي با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
كفاش فرخد مسعود(تاریخ دفاع: 1401/12/14) ، مقطع : دكتري
جايابي خطاياب ها در شبكه توزيع فشار متوسط
اميركمالي اميد(تاریخ دفاع: 1400/05/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشكيل ائتلاف نيروگاه هاي مجازي با لحاظ كردن رفتار متقابل رقبا
كريمي مزيدي همت(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش كنترلي پيش بين مدل براي كنترل توان در ريز شبكه هيبريد
مباشري سعيد(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه و تحليل فليكر ناشي از انواع مختلف توربين هاي بادي
دوست محمدي حسين(تاریخ دفاع: 1399/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت وكنترل انرژي با استفاده از سيستم هاي چند عاملي در ريز شبكه‌ها
سيفي لادن(تاریخ دفاع: 1400/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مكانيزم بازار روز بعد انرژي _ ذخيره مبتني بر تغييرات توان در خلال ساعت
رحمتي ايمان(تاریخ دفاع: 1401/07/12) ، مقطع : دكتري
برنامه ريزي تامين ذخيره توسط خرده‌فروش با در نظر گرفتن برنامه هاي پاسخ تقاضا و مشاركت خودروهاي برقي
دهقاني رامين(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
تشكيل ائتلاف يك نيروگاه مجازي به صورت بهينه و مواجهه با عدم قطعيت پيشنهاد رقبا با استفاده از نظريه ي فازي
جعفري مهران(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه شاخص هاي مونيتورينگ قدرت بازار با در نظر گرفتن ريسك عملكردي واحدها
هلاكو احسان(تاریخ دفاع: 1398/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين حالت سيستم هاي قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي آموزش ياقته با الگوريتم هاي تكاملي
اسماعيلي آرش(تاریخ دفاع: 1397/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك مدل تركبي منبع توليد پراكنده مبتني بر پيل سوختي براي كاربردهاي مسكوني
خدادادي جامخانه ابوالقاسم(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و شناسايي منابع توليد كننده فليكر در نقطه اتصال مشترك
زراعت طلب مطلق شايان(تاریخ دفاع: 1398/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل افتي بهبود يافته‌ي اينورترهاي موازي در ريز شبكه براي ارتقاي كيفيت توان
ايزدي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سياست گذاري تامين منابع در بازار هاي برق وابسته ي ناهمگون
مزدآور سيد عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/12/13) ، مقطع : دكتري
بهبود عملكرد رله ديستانس در شبكه هاي قدرت مجهز به محدود كننده جريان خطاي ابر رسانايي
برزگر بفروئي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/10/09) ، مقطع : دكتري
طراحي بهينه منابع و مديريت انرژي ريز شبكه مبتني بر توربين انبساطي
غنائي رضا(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
تخمين حالت هارمونيكي در شبكه‌هاي قدرت با استفاده از شبكه‌هاي عصبي
دوست محمدي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه استراتژي كنترل سيستم تركيبي پيل سوختي وميكروتوربين به منظور بهبود كيفيت توان
سراج معصومه(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير حضور محدودساز ابررسانايي جريان خطا (SFCL) بر پايداري ولتاژ كوتاه مدت
بصيرتي جواد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار و حدود صلاحيت نهادهاي تنظيم بازار برق در حقوق ايران و آمريكا
فقيه عبدالهي ام ليلا(تاریخ دفاع: 1395/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل ريزشبكه هاي جزيره اي با مشاركت برنامه هاي پاسخ تقاضا
عبادي كلخوران مجيد(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پايداري استاتيكي ولتاژ در شبكه توزيع با در نظر گرفتن اثر شبكه توزيع فشار متوسط و فشار ضعيف با هم و حضور منابع توليد پراكنده غير كنترل شده در شبكه توزيع فشار ضعيف
صادقي سيد اسحق(تاریخ دفاع: 1397/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل افت جامع براي تنظيم ولتاژ و فركانس ريز شبكه هاي ايزوله مبتني بر كنترل جريان مرجع معادل
كرم الدين پريسا(تاریخ دفاع: 1395/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل منابع توليد پراكنده و خودروهاي برقي بهمنظور بهبود پروفيل ولتاژ شبكه توزيع
طالبي پيمان(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخصيص هزينه هاي توان راكتيو با در نظرگرفتن بازار توان راكتيو و مدل‌سازي نقش شبكه انتقال
جراحي امينه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كليدزني بهينه خطوط انتقال با در نظر گرفتن پاسخ تقاضا
اسلامي فولادي مجتبي(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي نوين براي بهبود كيفيت ولتاژ و توان در ريز شبكه هاي جزيرهاي مبتني بر اينورترهاي PWM
ابراهيميان محسن(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و بهبود پروفيل و نوسانات ولتاژ در شبكه هاي توزيع فشار ضعيف در حضور منابع انرژي پراكنده
به روش وحيد(تاریخ دفاع: 1397/07/09) ، مقطع : دكتري
برنامه ريزي توسعه ريز شبكه ها در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته تحت عدم قطعيت
شعبان بلوكات محمدهادي(تاریخ دفاع: 1397/07/03) ، مقطع : دكتري
جايابي چند منظوره فيلترهاي هارمونيكي
معمار طلوعي امين(تاریخ دفاع: 1395/03/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين استراتژي پيشنهاددهي قيمت و مقدار توليد كننده انرژي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
توكلي طليعه(تاریخ دفاع: 1395/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين حالت و شناسايي منابع هارمونيكي در شبكه هاي توزيع مبتني بر سيستم هاي هوشمند
مرادي فر امير(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : دكتري
شناسايي منابع هارمونيكي متعدد بااستفاده از يك روش هوشمند در سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي
زره پوش عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين استراتژي بهينه حضور دربازار عمدهفروشي انرژي بادر نظرگرفتنامكان حضور واحدي وتجميعي
دوستي رضا(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش جديد قيمت دهي در بازارهاي برق مبتني بر مدل تعادل تابع عرضه (SFE) بادر نظر گرفتن عدم قطعيت ها
آزادي همت آبادي احمد(تاریخ دفاع: 1397/07/10) ، مقطع : دكتري
مدل سازي عدم قطعيت ها در تعيين ظرفيت بهينه منابع انرژي پراكنده در ريز شبكه‌ها
صالحي بروجني مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : دكتري
شناسايي منابع توليد پراكنده فليكرزا در شبكه قدرت
زند كريم(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه شاخص رفتاري جديد قدرت بازار بر اساس آناليز پيشنهادات قيمت ـ كميت واحدها با در نظر گرفتن عوامل موثر بر رقابت گريزي
خواجه حسنا(تاریخ دفاع: 1394/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و بهبود پديده تشديد هارمونيكي با استفاده از آناليز مودال
كمال پونه(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه راهبرد پيشنهاد قيمت واحد توليدي براي شركت در بازار انرژي و رزرو در نظام قيمت گذاري نقطه اي با وجود عدم قطعيت رقبا
ولي اصغر(تاریخ دفاع: 1394/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش نوين جهت كاهش قدرت بازار تحت قيمت گذاري نقطه اي
احساني ايمان(تاریخ دفاع: 1394/03/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بازار رزرو توان راكتيو
خنداني علي(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : دكتري
برنامه ريزي تعمير و نگهداري نيروگاه ها در حضور منابع توليد پراكنده و در نظر گرفتن عدم قطعيت توليد انرژي
علامه امير(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار جديد جهت بازار خدمات جانبي ـ تامين رزرو
بهمن زاده مجيد(تاریخ دفاع: 1393/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كفايت منابع كوتاه مدت سيستم تجديد ساختار يافته ـ بازارهاي ظرفيت و رزرو
بخشنده حسن(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي فليكر ولتاژ ايجاد شده درانواع منابع تجديد پذير
فولادي ميلاد(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار بازار خدمات جانبي جهت كنترل كامل فركانس
مرادي محمدتقي(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل رقابت گريزي واحدهاي توليد و روش هاي كاهش ان با در نظر گرفتن قيود انتقال
رسولي يزدي عليرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و دسته بندي عوامل موثر بر كيفيت توان سيستم با حضور نيروگاه بادي
قابل ابوالقاسم(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استراتزي بازار نيروگاه مجازي تحت عدم قطعيت ها و تحليل ريسك
عبودي مجتبي(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشي جديد به عنوان استراتزي قيمت دهي براي نيروگاه هاي برقي ابي
توسلي كله بستي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صوفي آبادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش جديد طبقه بندي سيگنال هاي گذرا در سيستمهاي قدرت
ملانژادحيدرآبادي مهرداد(تاریخ دفاع: 1391/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش جديد تشخيص و طبقه بندي اغتشاش هاي كيفيت توان بر پايه ابزار يادگيري ماشين
حاجيان مهدي(تاریخ دفاع: 1391/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص سيگنالهاي كيفيت توان شبكه در حضور منابع توليد پراكنده
قنبري فرشاد(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روشهاي تشخيص سيگنالهاي كيفيت توان
زماني آشتياني محمد(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي توسعه شبكه هاي قدرت بر مبناي بازار ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري انتقال
بقايي پور محمد رضا(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت تراكم با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و تحت پيش آمد
حيدري پور منيژه(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدلسازي قدرت بازار
سالار خيلي سعيد(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اميراحمدي ميثم(تاریخ دفاع: 1393/12/25) ، مقطع : دكتري
بررسي ريسك در استراتژي پيشنهاد قيمت در بازار برق
بازمحمدي سميه(تاریخ دفاع: 1390/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مكانيزم جديد رقابتي براي برنامه ريزي تعميرات ساليانه واحدهاي تولليد در سيستم تجديد ساختار يافته
الياس سيدحميد(تاریخ دفاع: 1390/09/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز و بررسي تباني در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته
طارمي مريم(تاریخ دفاع: 1390/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين استراتژي خرده فروشي براي بازه هاي زماني ميان مدت و كوتاه مدت با استفاده از برنامه هاي پاسخ تقاضا قراردادهاي دو جانبه
نظري مهدي(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تامين هزينه هاي انتقال از قراردادهاي قابليت اطمينان
مصطفي لو مصطفي(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جابجايي توليدات پراكنده با استفاده از بهينه سازي چند هدفه
مسعوديان زاده سيدرضا(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدیریت توان راکتیو در شبکه های قدرت با حضور تولید بادی
مدیریت توان راکتیو در شبکه های قدرت با حضور تولید بادی
Microgrids Advances in Operation, Control, and Protection
Microgrids Advances in Operation, Control, and Protection
Fault current limiters concepts and applications
Fault current limiters concepts and applications
بازار عمده فروشی انرژی الکتریکی و خدمات جانبی
بازار عمده فروشی انرژی الکتریکی و خدمات جانبی
Demand-Side Peer-to-Peer Energy Trading
Demand-Side Peer-to-Peer Energy Trading
Green Hydrogen in Power Systems
Green Hydrogen in Power Systems
توربین انبساطی برای خنک سازی هوای ورودی به کمپرسور نیروگاههای گازی
(2017-03-04)
توربین انبساطی برای خنک سازی هوای ورودی به کمپرسور نیروگاه گازی
دانشگاه سمنان(2017-03-04)
ارائه روشي نوين جهت بررسي و تحليل كيفيت توان در شبكه توزيع
(2015-08-15 00:00:00)
معرفی انواع سیستم های کنترل روشنایی روز، ساختار و الزامات پیاده سازی آنها، بررسی مدلهای موجود و صرفه جویی اقتصادی استفاده از این سیستم‌ها
(2022-10-12 00:00:00)
بررسی اضافه ولتاژهای گذرا در شبکه‌ توزیع فشار ضعیف سمنان
(2021-04-19 00:00:00)
بررسی سیلان هارمونیک جریان از شبکه انتقال به شبکه کارخانه فروسیلیس و راهکارهای اصلاحی
(2021-05-24 00:00:00)
بررسی علت سوختن کارت¬ها و خرابی رله¬های GE در برخی پست¬های استان هرمزگان
(2023-09-23 00:00:00)
مطالعات توسعه شبکه ریزشبکه¬ها با هدف کاربرد آن در سیستم¬های توزیع ایران
(2022-03-19 00:00:00)
طراحی و مدلسازی بازار روز بعد انرژی با مشارکت نهادهای مالی به عنوان خریدار و فروشنده در بازار عمده فروشی برق ایران و بورس انرژی و نحوه ی محاسبه پرداخت و دریافت بهای برق در شرایط گوناگون
(2018-06-22 00:00:00)
تحقیقات و مطالعات در زمینه بررسی و تحلیل وضعیت هارمونیک ها در شرکت فروسیلیس
(2020-09-06 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ماشینهای الکتریکی 3   (1247 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : قدرت
بازار برق   (1074 بار دانلود)
رشته : برق-قدرت , گرایش : سیستم و انرژی
کیفیت توان   (1023 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : سیستم و انرژی
بهره برداری از سیستم های قدرت   (1044 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق-قدرت , گرایش : سیستم
شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی   (1146 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق-قدرت , گرایش : سیستم و انرژی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
aakbari@semnan.ac.ir
+989124618433

فرم تماس